Prawo spadkowe

Prawo spadkowe stanowi część prawa cywilnego i obejmuje regulacje dotyczące :

 • sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci,
 • przejścia majątku po śmierci spadkodawcy na spadkobierców,
 • statusu prawnego spadkobierców,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • działu spadku

Spadek jest ogółem praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą w chwili jego śmierci na osoby uprawnione do dziedziczenia. Sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie.

Stajemy wówczas przed wyborem, czy przeprowadzić postępowanie przed Sądem o stwierdzenie nabycia spadku, czy poświadczenie dziedziczenia, które sporządzane jest u notariusza. Co do zasady, poświadczenie dziedziczenia jest prostszym i szybszym sposobem potwierdzenia swoich praw do spadku, jest jednak możliwe tylko, wtedy gdy stawią się wszyscy uprawnieni do dziedziczenia po zmarłym.

Otwarcie testamentu po zmarłym następuje z chwilą jego śmierci, zaś osoby uprawnione stają się spadkobiercami z mocy prawa.

Sprawy związane ze spadkiem stanowią bardzo trudną i delikatną materię i wymagają dobrej znajomości przepisów prawa, aby móc zabezpieczyć interesy wszystkich stron.

Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej obejmuje:

w szczególności udzielanie porad prawnych i reprezentowanie w każdej sprawie spadkowej w tym:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • sprawy o zachowek
 • podważenie testamentu
 • odrzucenie spadku
 • przyjęcie spadku
 • wydziedziczenie
 • obalenie testamentu
 • pomoc prawna w sprawach o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • pomoc prawna w sprawach o zachowek
 • pomoc prawna w sprawach o odrzucenie spadku
 • prowadzenie negocjacji przedprocesowych

Sporządzanie pism procesowych w tym:

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • pozew o zachowek
 • wniosek o zabezpieczenie spadku
 • wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
 • wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu, nakazanie złożenia testamentu
 • wniosek o ustanowienie kuratora spadku
 • odpowiedź na pisma procesowe w sprawach spadkowych