Nasza Kancelaria udziela porad prawnych on-line w bardzo korzystnych cenach. Oferujemy pomoc prawną z różnych dziedzin prawa. Udzielamy również porad w kwestiach dotyczących przygotowania umów, aneksów do umów, porozumień, ugód, pism przedprocesowych jak np. wezwanie do zapłaty, zawezwanie do próby ugodowej oraz pism w postępowaniu sądowym w tym pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym, jak również sporządzania odpowiedzi na w/w pisma. Porady udzielane są w formie wideokonferencji za pośrednictwem aplikacji Skype, WhatsApp lub Viber. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy prawnej  drogą mailową lub za pośrednictwem Messengera. Przez komunikator można przedstawiać prawnikowi wszystkie dokumenty, które są istotne dla sprawy.

Poniżej oferujemy 3 warianty porad prawnych online

Cena porady prawnej online uzależniona jest od dostępności prawników oraz czasu w jakim zostanie udzielona pomoc.
Podstawowa
150 /zł + vat
porada prawna online w technologii: mail, facebook messenger, viber, whatsapp, skype
 • Dostępność: 8:00 – 16:00

  w dni robocze
 • Czas reakcji do 48 godzin
Standardowa
199 /zł + vat
porada prawna online w technologii: mail, facebook messenger, viber, whatsapp, skype
 • Dostępność: 8:00 – 20:00

  w dni robocze
 • Czas reakcji do 24 godzin
Premium
299 /zł + vat
porada prawna online w technologii: mail, facebook messenger, viber, whatsapp, skype
 • Dostępność: 8:00 – 24:00

  7 dni w tygodniu
 • Czas reakcji do 8 godzin