Cennik:

Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy oraz różny stopień jej skomplikowania, wysokość wynagrodzenia adwokackiego każdorazowo ustalana jest podczas spotkania z klientem.

Proponujemy trzy alternatywne systemy wynagrodzenia:

Image
System wynagrodzenia zryczałtowanego
System ten stosowany jest w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Wynagrodzenie określane jest przez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane pobierane jest przy prowadzeniu spraw sądowych.
Image
System rozliczeń godzinowych
System ten stosowany jest w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac. Zależy od ilości czasu przewidywanego na wykonanie zlecenia oraz stopnia skomplikowania sprawy.
Image
System wynagrodzenia zryczałtowanego z limitem godzin
System ten polega na ustaleniu indywidualnie z klientem kwoty wynagrodzenia obejmującego określony zakres prac lub ilość godzin, po przekroczeniu którego, kolejne godziny pracy rozliczane są według stawek godzinowych określonych w umowie.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od:

 • rodzaju zlecenia
 • terminu jego wykonania
 • stopnia skomplikowania sprawy
 • wartości przedmiotu sporu
 • nakładu pracy

Przy ustalaniu ostatecznego wynagrodzenia kierujemy się oficjalnymi stawkami, określonymi przez  Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie
(Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.).

Link do rozporządzenia ministra sprawiedliwości:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631348

W przypadku wygranej sprawy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym strona przegrana zwraca w całości wymienione wyżej wynagrodzenie klientowi kancelarii.

Stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015, poz. 1800 z późn. zm.) zależą od wartości przedmiotu sporu i co do zasady wynoszą :

 • do 500 zł – 90 zł
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł
Postanowienia końcowe

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

Koszt prowadzenia sprawy może obejmować dodatkowe wydatki, o których klient jest na bieżąco informowany. Dotyczy to kosztów sądowych, podatków, taks notarialnych czy kosztów egzekucyjnych.

Usługi Kancelarii opodatkowane są 23 % podatkiem VAT.

W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zlecenia sprawy, kwota wynagrodzenia za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.