Prawo rodzinne, rozwody, alimenty

Mając świadomość, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego są wyjątkowo trudne, bowiem dotyczą osób najbliższych, wskazujemy naszym klientom najbardziej optymalne rozwiązania prawne, które pomagają podjąć decyzje jak najlepsze dla nich i ich bliskich.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, kompleksowe podejście do klienta oraz sumienność i rzadko spotykane zaangażowanie, wyróżniają naszą Kancelarię na rynku usług prawniczych. Sukcesy osiągane w prowadzonych postępowaniach są wynikiem poświęcenia i pasji z jaką bronimy interesów klientów z zakresu prawa rodzinnego.

Zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i na każdym jego etapie dążymy do ugodowego rozwiązania sporów rodzinnych i osiągnięcia rozwiązań najbardziej optymalnych, zgodnych z oczekiwaniami naszych klientów.

Zapewniamy naszym klientom wsparcie, pomoc i opiekę psychologiczną. Współpracujemy z zespołem psychologów, psychologów dziecięcych i terapeutów, zapewniając naszym klientom dodatkową, kompleksową i fachową pomoc w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych.

W naszej Kancelarii klient może uzyskać poradę prawną z zakresu prawa rodzinnego, zlecić przygotowanie pozwu, wniosku do Sądu lub zlecić prowadzenie całego postępowania sądowego.

Specjalizujemy się w następujących sprawach :

 • rozwody
 • separacje
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie rozdzielności majątkowej
 • alimenty - zasądzenie, podwyższenie, obniżenie
 • uchylenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • władza rodzicielska – o przyznanie , ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami
 • ustalenie kontaktów małoletnich wnuków z dziadkami
 • zmiana kontaktów
 • egzekucja kontaktów
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka
 • sprawy związane z zarządem majątkiem małoletniego
 • ubezwłasnowolnienie
 • unieważnienie małżeństwa
 • wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności dotyczącej małoletniego dziecka
 • mediacje w sprawach rodzinnych