Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Prawo gospodarcze zajmuje się regulowaniem stosunków pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, ale także pomiędzy tymi jednostkami, a konsumentem. Prawo to definiuje jakie warunki są wymagane, aby można było prowadzić działalność gospodarczą. Dzięki zdefiniowaniu określonych norm i zasad, na jakich opiera się działalność gospodarcza, państwo może kontrolować funkcjonowanie firmy.

Oferujemy pomoc w zakresie prawa gospodarczego, w tym :

  • udzielanie porad prawnych
  • reprezentowanie w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej
  • reprezentowanie w sprawach ze stosunku spółki
  • reprezentowanie w sprawach z umów o roboty budowlane oraz związanych z procesem budowlanym w tym umów służących wykonaniu robót budowlanych
  • reprezentowanie w sprawach z umów leasingu
  • reprezentowanie w sprawach przeciwko osobom odpowiadającym za długi przedsiębiorcy
  • z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
  • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Przedsiębiorcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych podejmowanych działań albo ich zaniechania. Z doświadczenia można wskazać, że Prokuratura i organy kontroli skarbowej zintensyfikowały swoje działania i coraz częściej stawiają zarzuty popełnienia przestępstw skodyfikowanych w ustawie Kodeks Karny, Kodeks Karny Skarbowy, czy też w innych ustawach zawierających przepisy karne. Zarzuty najczęściej dotyczą oszustwa gospodarczego, oszustwa skarbowego czy oszustwa podatkowego. Należy mieć na uwadze, że odpowiedzialność karna oraz odpowiedzialność karna skarbowa może dotyczyć każdego przedsiębiorcy jak też prezesa zarządu lub członka zarządu spółki, a kary za przestępstwa skarbowe są coraz surowsze.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną na etapie postępowania prowadzonego przez organami kontroli skarbowej lub Prokuratury oraz w postępowaniu sądowym.