Prawo Cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. To jedna z najbardziej rozległych i skomplikowanych dziedzin prawa, która reguluje stosunki prawne życia codziennego. Prawo cywilne określa w jaki sposób powinny wyglądać określone relacje pomiędzy podmiotami i w jaki sposób należy postępować, aby nie narazić się na odpowiedzialność wobec drugiej strony stosunku prawnego.

Sprawy cywilne są często na tyle skomplikowane, że trudno w sposób samodzielny skutecznie dochodzić swoich praw i bronić swoich interesów. Sprawy z zakresu prawa cywilnego wymagają nie tylko znajomości przepisów prawa ale i dużej wiedzy praktycznej. Nasze wieloletnie doświadczenie pomaga w znajdywaniu najkorzystniejszych rozwiązań, często wydawałoby się w beznadziejnych sprawach. Indywidualne podejście do klienta, ogromna empatia oraz zrozumienie dla problemów każdego człowieka niewątpliwie wyróżnia naszą Kancelarię spośród innych działających na rynku firm świadczących pomoc prawną. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania sądowego, przedsądowego oraz egzekucyjnego. Wysoki profesjonalizm pozwala na skuteczne prowadzenie poszczególnych spraw i osiąganie korzystnych dla klientów wyników.

Oferujemy pomoc w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym :

 • udzielanie porad prawnych
 • opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umowy
 • prowadzenie spraw sądowych związanych z nienależytym wykonaniem umów

Reprezentowanie klientów w sprawach o :

 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub majątku czy wypadkach komunikacyjnych
 • zapłatę
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 • odwołanie darowizny
 • zasiedzenie
 • ochronę własności
 • ustanowienie służebności
 • eksmisję
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • windykację należności
 • zniesienie współwłasności
 • sprawy o eksmisję
 • ochrona własności
 • użytkowanie wieczyste i służebności
 • księgi wieczyste i hipoteki
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
 • postępowanie egzekucyjne