Postępowanie egzekucyjne i administracyjne postępowanie egzekucyjne

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów na etapie postępowania windykacyjnego oraz egzekucyjnego. Prowadzimy sprawy dotyczące egzekucji długów pieniężnych oraz niepieniężnych z nieruchomości oraz ruchomości, a także innych praw majątkowych. Reprezentujemy klientów zarówno w egzekucji sądowej jak i administracyjnej, w procesach przeciwegzekucyjnych o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub w części. Zajmujmy się również sprawami o zwolnienie rzeczy spod egzekucji. Prowadzimy mediacje w spłacie zadłużenia oraz pomagamy w sprawach dotyczących ustanowienia upadłości konsumenckiej. Reprezentujmy także klientów w sprawach o wyjawienie majątku dłużnika w sytuacji gdy dotychczasowa egzekucja stała się bezskuteczna. Prowadzimy postępowania dotyczące zabezpieczenia spłaty długu jak również sprawy dotyczące ustanowienia hipoteki przymusowej.

W ramach spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego oferujemy między innymi :

 • sporządzanie wniosków o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
 • reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu klauzulowym
 • reprezentowanie małżonka dłużnika w postępowaniu o nadanie przeciwko małżonkowi klauzuli wykonalności
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych w tym egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej
 • sporządzanie wniosków o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
 • reprezentowanie w sądowym postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • sporządzanie pozwów przeciwegzekucyjnych i reprezentacja w postępowaniu wywołanym wniesieniem powództwa opozycyjnego bądź ekscydencyjnego
 • przygotowywanie skarg na czynności oraz zaniechania komornika i reprezentowanie w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi
 • sporządzanie zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • sporządzanie wniosków o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych
 • mediacje w spłacie zadłużenia
 • upadłość konsumencka
 • wyjawienie majątku dłużnika
 • sądowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego w drodze zabezpieczenia powództwa przeciwegzekucyjnego
 • postępowanie zabezpieczające spłatę długu
 • ustanowienie hipoteki przymusowej