Obsługa firm

Jednym z obszarów działalności naszej Kancelarii jest świadczenie usług prawnych skierowanych do przedsiębiorców. Mamy świadomość, że prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców nie tylko wiedzy biznesowej, ale także zmierzenia się z licznymi obostrzeniami i regulacjami prawnymi, które mają bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. Mając na uwadze powyższe oferujemy możliwość skorzystania z usług naszej Kancelarii oraz pomoc w skutecznym zarządzaniu firmą. Prowadzimy zarówno bieżącą obsługę prawną firm, w ramach której na co dzień doradzamy naszym klientom najkorzystniejsze dla nich rozwiązania, jak również udzielamy doraźnych porad prawnych pozwalających rozwiązać pojawiające się problemy w prowadzonej działalności.

Kompleksowa obsługa prawna firm polega na świadczeniu pomocy prawnej we wszelkich sprawach wymagających znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa, reprezentowaniu firm w postępowaniach sądowych i administracyjnych, opiniowaniu i przygotowywaniu wszelkich umów, sporządzaniu opinii prawnych jak również pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów prawnych. Możliwość uzyskiwania na bieżąco porad prawnych i opinii prawnych pozwala uchronić się przed niekorzystnymi konsekwencjami dla prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności finansowymi np. poprzez podpisanie niekorzystnej umowy, obowiązek zapłaty wysokich kar finansowych bądź podjęcie decyzji mogącej wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w przyszłości.

W zakres świadczonych przez naszą Kancelarię usług dla firm wchodzi m.in. :

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • udzielanie porad prawnych
 • rejestracja spółek
 • sporządzanie projektów umów
 • przygotowywanie i opiniowanie umów
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • prowadzenie negocjacji
 • udział w mediacjach
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie spraw z zakresu upadłości przedsiębiorców